hyqd.net
当前位置:首页 >> 彼注音 >>

彼注音

彼此的彼字拼音 解答 彼此 【拼音】:bǐ cǐ 【解释】:1.那个和这个,双方.2.指不一致或不一致的意见.3.客套话.表示大家一样.如:“您老真是老当益壮,可佩!可佩!”“彼此彼此!您也不比我差.”

彼 惊拼音bi jing第三声第一声

彼只有一个读音 彼bǐ 1. 那,那个:~岸.此起~伏. 2. 他,对方:知己知~.~此.

彼的读音是[bǐ] 彼的解释 [bǐ] 1. 那,那个:~岸.此起~伏.2. 他,对方:知己知~.~此.

bi,第三声 [bǐ] 部首:彳五笔:THCY 释义:1.那,那个:~岸.此起~伏. 2.他,对方:知己知~.~此.

bi 三声 er三声 wei 二声 he 二声采薇采薇,薇亦作2止3.曰4归曰归,岁亦莫5(mù)止. 靡6室靡家,猃(xiǎn)狁(yǔn)之故.不遑7(huáng)启居8,猃狁9之故.采薇采薇,薇亦柔10止.曰归曰归,心亦忧止. 忧心烈烈11,载12饥载渴.我戍

诗经《氓》(máng) 氓(máng)之(zhī)蚩(chī)蚩(chī),抱(bào)布(bù)贸(mào)丝(sī). 匪(fěi)来(lái)贸(mào)丝(sī),来(lái)即(jí)我(wǒ)谋(móu). 送(sòng)子(zǐ)涉(shè)淇(qí),至

彼可以组成“彼此”,它的拼音是“bi”第三声

先秦佚名《氓》原文: máng zhī chī chī ,bào bù mào sī .fěi lái mào sī ,lái jí wǒ móu .sòng zǐ shè qí ,zhì yú dùn qiū .fěi wǒ qiān qī ,zǐ wú liáng méi .jiāng zǐ wú nù ,qiū yǐ wéi qī . 氓之蚩蚩,抱布贸丝.匪来贸丝,来即我谋.送子涉淇,

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.hyqd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com