hyqd.net
当前位置:首页 >> 酬注音 >>

酬注音

酬的拼音是 chóu 汉字 酬 读音 chóu 部首 酉 笔画数 13 笔画名称 横、竖、横折、撇、竖折/竖弯、横、横、点、撇、点、竖、点、竖

酬和 chóuhè

chóuhè 酬和: 酬对奉和;用诗词应答.

拼 音 chóu 部 首 酉1.劝酒:~酢.2.用财物报答:~劳.~谢.~金.报~.3.交际往来:应(yìng)~.~对.~和(hè)(用诗词应答).~唱(用诗词互相赠答).4.实现愿望:壮志未~.

酬拼 音 chóu 部 首 酉笔 画 13五 行 金五 笔 SGYH基本释义 详细释义 1.劝酒:~酢.2.用财物报答:~劳.~谢.~金.报~.3.交际往来:应(yìng)~.~对.~和(hè)(用诗词应答).~唱(用诗词互相赠答).4.实现愿望:壮志未~.

“酬车”的拼音是: [chóu、 chē] [chóu] [chē] 酬 车

唱和:chàng hè翻译:指歌唱时此唱彼和近义词:附和简介chànghè 诗词术语.亦作「唱酬」、「酬唱」.谓作诗与别人相酬和.大致有以下几种方式:1.一个人做了诗或词,别的人和诗,只作诗酬和,不用被和诗原韵.2依韵,亦称同韵,和

酬和 chóuhè 〖respond(toapoem)withapoem〗酬对奉和;用诗词应答 乘兴酬和五言诗一首 第四声

《酬乐天扬州初逢席上见赠》(刘禹锡) chóu lè tiān yáng zhōu chū féng xí shàng jiàn zèng 巴山楚水凄凉地, 二十三年弃置身.bā shān chǔ shuǐ qī liáng dì, èr shí sān nián qì zhì shēn 怀旧空吟闻笛赋, 到乡翻似烂柯人.huái jiù kōng yín wén d

酬乐天扬州初逢席上见赠 刘禹锡 巴山楚水凄凉地,bā shān chǔ shuǐ qī liáng dì 二十三年弃置身.èr shí sān nián qì zhì shēn 怀旧空吟闻笛赋,huái jiù kōng yín wén dí fù 到乡翻似烂柯人.dào xiāng fān sì làn kē rén 沉舟侧畔千帆过,chén zhō

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.hyqd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com