hyqd.net
当前位置:首页 >> 滁州西涧的前两句的诗意 >>

滁州西涧的前两句的诗意

前面两句勾勒出出了一幅幽清的画面,黄鹂的叫声加深了涧边的幽静.这是一首富有生趣的山水诗.全诗大意:最可爱的是涧边生长的野草,密密的树叶中还有黄鹂在唱歌.春天的潮水在不断地上涨,夹带着一阵阵晚来的急雨,荒僻的路口一个人也不见,只有那只小船孤零零地横在水面上.

此两句就诗人的感官而言,既有视觉活动,也有听觉活动;就画中的景物而言,既有上下高低之分,又有纵横远近之别.只寥寥十四个字,诗人便将茂密的绿树、鸣啭的黄鹂、岸边的幽草、奔流的涧水,这些分散的景物聚拢笔端,合成一幅布局和谐、色彩鲜明的画图,给人以自然美的享受. 用一“急”字写出了潮和雨的动态.

滁州西涧 韦应物 独怜幽草涧边生,上有黄鹂深树鸣. 春潮带雨晚来急,野渡无人舟自横.{译文}我非常喜爱这河边生长的野草,是那样幽静而富有生趣;河岸上茂密树林的深处,不断传来黄鹂鸟的叫声,是那样婉转动听.因傍晚下了春雨,河面像潮水一样流得更急了;在那暮色苍茫的荒野渡口,已没有人渡河,只有小船独自横漂在河边上.

这是一首著名的山水诗,是韦应物最负盛名的写景佳作.诗里写的虽然是平常的景物,但经诗人的点染,却成了一幅意境幽深的有韵之画.本篇为作者任滁州剌史时所作.作者游览至滁州西涧,写下了这首诗情浓郁的小诗.诗的前二句“独怜幽草涧边生,上有黄鹂深树鸣”是说:诗人独独喜爱涧边生长的幽草,上有黄莺在树阴深处啼鸣.这是清丽的色彩与动听的音乐交织成的幽雅景致.“独怜”是偏爱的意思,偏爱幽草,流露着诗人恬淡的胸怀.后二句“春潮带雨晚来急,野渡无人舟自横”是说:傍晚下雨潮水涨得更急,郊野的渡口没有行人,一只渡船横泊河里.这雨中渡口扁舟闲横的画面,蕴含着诗人对自己无所作为的忧伤,引人思索.

诗的前两句,从捕捉意象角度,写春景、爱幽草而轻黄鹂.表达方式的角度,运用了托物言志的手法,以喻乐守节,而嫉高媚.后二句写带雨春潮之急,和水急舟横的景象.(很久没鉴赏过诗歌了,仅供参考)

1. 诗意: 作者任滁州剌史时,游览至滁州西涧,写下了这首诗情浓郁的小诗.诗里写的虽然是平常的景物,但经诗人的点染,却成了一幅意境幽深的有韵之画,还蕴含了诗人一种不在其位,不得其用的无奈与忧伤情怀,也就是作者对自己怀才

前二句“独怜幽草涧边生,上有黄鹂深树鸣”是说:诗人独独喜爱涧边生长的幽草,上有黄莺在树阴深处啼鸣.这是清丽的色彩与动听的音乐交织成的幽雅景致.“独怜”是偏爱的意思,偏爱幽草,流露着诗人恬淡的胸怀.

滁州西涧 韦应物 dú lián yōu cǎo jiàn biān shēng 独 怜 幽 草 涧 边 生 ,shàng yǎu huáng lí shēn shù míng 上 有 黄 鹂 深 树 鸣 .chūn cháo dài yǔ wǎn lái jí 春 潮 带 雨 晚 来 急 ,yě dù wú rén zhōu zì héng 野 渡 无 人 舟 自 横 .作者背景 韦应物(

滁州西涧,系唐代诗人韦应物的代表作.原文:独怜幽草涧边生,上有黄鹂深树鸣.春潮带雨晚来急,野渡无人舟自横.诗歌首二句写春景、爱幽草而轻黄鹂,以喻乐守节,而嫉高媚;后二句写带雨春潮之急,和水急舟横的景象,蕴含一种不在其位,不得其用的无可奈何之忧伤.这首诗描绘了作者春游西涧时所见到的暮春景色.描写了郊野渡口实情实景,也是诗人当时处境和心情的形象写照,流露出一种淡淡的忧伤.具体景物有:幽草,黄鹂,深树,春潮,春雨,渡口,舟

这是一首著名的山水诗,是韦应物最负盛bai名的写景佳作.诗里写的虽然是平常的景物,但经诗人的点染,却成了一幅意境幽深的有韵之画. 本篇为作者任滁州剌史时所作.作者游览至滁州西涧,写下了这首du诗情浓郁的小诗. 诗的前二句“独怜幽草涧边生,上zhi有黄鹂深树鸣”是说:诗人独独喜爱涧边生长的幽草,上有黄莺在树阴深处啼鸣.这是清丽的色彩与动听的音乐交织成的幽雅景致dao.“独怜”是偏爱的意思,偏爱幽草,流露着诗人恬淡的胸怀.后二句“春回潮带雨晚来急,野渡无人舟自横”是说:傍晚下雨潮水涨得更急,郊野的渡口没有行人,一只渡船横泊河里.这雨中渡口扁舟闲横的画面,蕴含着诗人对自己答无所作为的忧伤,引人思索.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.hyqd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com