hyqd.net
当前位置:首页 >> 渡拼音 >>

渡拼音

渡,拼音:dù .1. 横过水面:~船.~桥.~河.摆~.强~.远~重洋.2. 由此到彼:~过难关.3. 转手,移交:引~.4. 过河的地方:~口.~头.

[dù]来自百度词典|报错渡_百度词典[释义] 1.横过水面:~船.~桥.~河.摆~.强~.远~重洋. 2.由此到彼:~过难关. 3.转手,移交:引~. 4.过河的地方:~口.~头.

渡的拼音是du

读 sè 塞有三种读音:[ sāi ]1.堵,填满空隙.如:堵~漏洞.2.堵住器物口的东西.如:~子.[ sài ]边界上险要地方:要~.关~.~外.边~.~翁失马.[ sè ]义同[ sāi ],用于若干书面语词:闭~.阻~ 为何不读sāi ,理由有二:1、此处宜用书面语词.2、考虑到诗的韵律,这里宜用仄声字.

踱步,读音:[duó bù]更正:“渡步”的“渡”写错了,应为“踱”.释义:表示慢慢地行走,速度不快.造句:他一边踱步一边思索着那些植物标本的时候,电话铃响了,原来是张教授请他去鉴赏一批刚运来的新标本.近义词:散步、漫步.反义词:跑步

渡拼音:dù解释:1.横过水面:~船.~桥.~河.摆~.强~.远~重洋.2.由此到彼:~过难关.3.转手,移交:引~.4.过河的地方:~口.~头.

度 [dù]:湿度、温度、度量、角度度 [duó]:揣度 愿对你有所帮助!

过渡 guò dù泅渡 qiú dù津渡 jīn dù暗渡陈仓 àn dù chén cāng摆渡 bǎi dù渡口 dù kǒu让渡 ràng dù横渡 héng dù

《渡荆门送别》全诗注音如下:《渡荆门送别》dù jīng mén sòng bié 渡远荆门外,来从楚国游.dù yuǎn jīng mén wài ,lái cóng chǔ guó yóu .山随平野尽,江入大荒流.shān suí píng yě jìn ,jiāng rù dà huāng liú .月下飞天镜,云生结海楼.yuè

dù zhè jiāng wèn zhōu zhōng rén 《渡浙江问舟中人》táng mèng hào rán 唐 孟浩然 cháo luò jiāng píng wèi yǒu fēng , biǎn zhōu gòng jì yǔ jūn tóng .潮落江平未有风,扁舟共济与君同.shí shí yǐn lǐng wàng tiān mò , hé chǔ qīng shān shì yuè zhōng ?时时引领望天末,何处青山是越中?

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.hyqd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com