hyqd.net
当前位置:首页 >> 观书有感拼音版 >>

观书有感拼音版

《观书有感》其二 宋代:朱熹 昨 zuó 夜 yè 江 jiāng 边 biān 春 chūn 水 shuǐ 生 shēng . 蒙 méng 冲 chōng 巨 jù 舰 jiàn 一 yī 毛 máo 轻 qīng . 向 xiàng 来 lái 枉 wǎng 费 fèi 推 tuī 移 yí 力 lì . 此 cǐ 日 rì 中 zhōng 流 liú 自 zì 在 zài 行 xíng .译文

《guān shū yǒu gǎn 》 (qí èr ) cháo dài :nán sòng shī rén :zhū xī zuó yè jiāng biān chūn shuǐ shēng , méng chōng jù jiàn yī máo qīng . xiàng lái wǎng fèi tuī yí lì , cǐ rì zhōng liú zì zài háng .

一、1、guān shū yǒu gǎn 《观书有感》yī diǎn yín chán zài bì kōng ,qiān zǎi dié kuò yè líng lóng .一点银蟾在碧空,千载堞廓夜玲珑.huí shǒu xī rì áo yóu chù ,jiào dé fèn míng shì guǎn zhōng .回首昔日遨游处,觉得分明是管中.2、作者:

guānshū复yǒugǎn sòng zhūxī66观书有感(宋)朱熹bàn mǔfāng tang yījiàn kāi 半亩方塘一鉴开制,tiān guāng yún yǐng gòng pái huái天光云影共徘徊.wn qúnàdqīng rúxǔ问渠那得清如许zhidao?wi yǒu yuán tu hushuǐlái为有源头活水来

以下是 带 拼音 的 《 观书有感》请采纳再看!bàn mǔ fāng táng yí jiàn kāi 半 亩 方 塘 一 鉴 开,tiān guāng yún yǐng gòng pái huái 天 光 云 影 共 徘 徊.wèn qú nǎ dé qīng rú xǔ 问 渠 哪 得 清 如 许?wèi yǒu yuán tóu huó shuǐ lái 为 有 源 头 活 水 来.

《观书有感》拼音:guàn shū yòu gǎn 作者:朱熹 朝代:宋 体裁:七绝 半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊.问渠那得清如许,为有源头活水来.拼音:guàn shū yòu gǎn zuò zhě :zhū xī cháo dài :sòng tǐ cái :qī jué bàn mǔ fāng táng yī jiàn kāi ,tiān guāng yún yǐng gòng pái huái .wèn qú nà dé qīng rú xǔ ,wéi yǒu yuán tóu huó shuǐ lái .

观书有感其二 拼音观书有感(宋)朱熹 昨夜江边春水生,艨艟巨舰一毛轻.向来枉费推移力,此日中流自在行.guān shū yǒu gǎn qí èr (sòng )zhū xī zuó yè jiāng biān chūn shuǐ shēng ,méng chōng jù jiàn yī máo qīng .xiàng lái wǎng fèi tuī yí lì ,cǐ rì zhōng liú zì zài xíng .

应该念:wei四声,我们的文学规范上有

观书有感【读音】::guàn shū yòu gǎn 【释义】:看完书后内心产生某些想法.出处:《观书有感》是宋代诗人朱熹的诗 原文:半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊.问渠那得清如许,为有源头活水来.解释:这是一首有哲理性的小诗.人们在读书后,时常有一种豁然开朗的感觉,诗中就是以象征的手法,将这种内心感觉化作可以感触的具体行象加以描绘,让读者自己去领略其中的奥妙.所谓"源头活水",当指从书中不断汲取新的知识.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.hyqd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com