hyqd.net
当前位置:首页 >> 观注音 >>

观注音

观拼音:guān,百guàn 基本信息:部首:见,四角码:77412,仓颉:ebhu86五笔:cmq,n98五笔:cmq,n郑码:XSLR 统一码:89C2,总笔画数:6 基本解释:一、观guān1、看,察看:观看.观止(赞叹所看到的事物极端完美,无以复加)

观 [guān]1. 看,察看:~看.~止(赞叹所看到的事物极端完美,无以复加).~风(a.暗中察看动静,以定行止;b.观察民间风俗习惯,生活状态).~阵.~赏.~察.~感.参~.2. 看到的景象或样子:~瞻(a.事物的外观、景象及其留给人们的印象;b.注视,瞻望).大~.奇~.3. 对事物的看法、认识:~点.~念.主~.客~.世界~.观 [guàn]1. 道教的庙宇:白云~.紫阳~.2. 古代宫门前的双阙.3. 楼台:楼~.台~.4. 姓.

观 拼音:guān guàn 注音:ㄍㄨㄢ ㄍㄨㄢ 简体部首:见,部外笔画:2,总笔画:6 繁体部首:见 五笔86&98:CMQN 仓颉:EBHU 郑码:XSLR 笔顺编号:542535 四角号码:77412 UniCode:CJK 统一汉字 U+89C2 基本字义 ● 观 guān ㄍㄨ

《观刈麦》示意图观刈(yì)麦 作者:(唐)白居易 田家少闲月,五月人倍忙. 夜来南风起,小麦覆(fù)陇(lǒng)黄. 妇姑荷(hè)箪(dān)食,童稚(zhì)携壶浆, 相随饷(xiǎng)田去,丁壮在南冈. 足蒸暑土气,背灼(zhuó)炎天光, 力尽不知热,但惜夏日长. 复有贫妇人,抱子在其旁, 右手秉(bǐng)遗穗(suì),左臂悬敝(bì) 筐. 听其相顾言,闻者为悲伤. 家田输税(shuì)尽,拾此充饥肠. 今我何功德,曾不事农桑. 吏(lì)禄(lù)三百石(dàn),岁晏(yàn)有余(yú)粮. 念此私自愧(kuì),尽日不能忘.

“观”在粤语中是多音字,其粤语注音(粤拼)和读音如下.(是粤语读音,用普通话的谐音来读是不准确的)1、gun1,读“官”字音. ①看,察看:~看.~止(赞叹所看到的事物极端完美,无以复加).~风.~阵.~赏.~察.~感.参~. ②看到的景象或样子:~瞻.大~.奇~. ③对事物的看法、认识:~点.~念.主~.客~.世界~.2、gun3,读“灌”字音. ①道教的庙宇:白云~.紫阳~. ②古代宫门前的双阙. ③楼台:楼~.台~. ④姓.请参考①见在线发声字典http://humanum.arts.cuhk.edu.hk/Lexis/lexi-can/search.php?q=%C6%5B②见《广州话正音字典》419页

【拼音】:kàn, kān 看【kàn】:【组词】:看见、看书、看齐、看病、观看1、看见 【释义】:使视线接触人或物.【造句】:我看见太阳从山那边缓缓升起.2、看书 【释义】:用眼睛看书本.【造句】:每天都有很多同学来图书馆看书.3、看

你好!道观 【拼音】: dào guàn 【解释】: 道教的庙.仅代表个人观点,不喜勿喷,谢谢.

一、观刈麦全文注音观(guān)刈(yì)麦(mài)田(tián)家(jiā)少(shǎo)闲(xián)月(yuè),五(wǔ)月(yuè)人(rén)倍(bèi)忙(máng).夜(yè)来(lái)南(nán)风(fēng)起(qǐ),小(xiǎo)麦(mài)覆

kàn 看见 kān 看护

宿的解释[sù ] 1.住,过夜,夜里睡觉:住~.留~.露~.~舍(shè).~营. [xiǔ ] 夜:一~.两~. [xiù ] 星座:星~. 观的解释[guān ] 1.看,察看:~看.~止(赞叹所看到的事物极端完美,无以复加).~风(a.暗中察看动静,以定行止;b.观察民间风俗习惯,生活状态).~阵.~赏.~察.~感.参~. [guàn ] 1.道教的庙宇:白云~.紫阳~. 别的解释[bié ] 1.分离:~离.~情.~绪(离别时离别后的情感).分~.告~.久~重逢.分门~类. [biè ] 〔~扭〕不顺心,不相投(“扭”读轻声).

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.hyqd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com