hyqd.net
当前位置:首页 >> 两位小数加减法.400 竖式 >>

两位小数加减法.400 竖式

1.59+3.95= 6.54+0.58= 54.49-22.5= 23.5+21.35= 9.36+43.56= 16.65+18.87= 0.99+24.85= 9.45-6.61= 85.69-48.58= 45.46-26.57= 64.19-29.57= 33.84+16.5= 3.85+61.18= 35.65-19.9= 6.49-4.81= 35.4-24.58= 52.65+9.25= 21.65+4.05= 26.65-15.24...

小数加减法的竖式 1.23 + 0.29 = 1.52 9.56 + 3.5 = 13.06 5.98 + 4.59 = 10.57 9.12 − 4.89 = 4.23 5.37 − 4.5 = 0.87 6.98 − 4.59 = 2.39 竖式请见图: 1.23 + 0.29 = 1.52 9.56 + 3.5 = 13.06 5.98 + 4.59 = 10.57 9.12 &#...

小数加减法的计算与整数加、减法的竖式计算:先把各个数数位对齐,即小数点对齐,然后按照整数加、减法的计算方法进行计算,从低算起,加法哪一位上的数相加满十要向前一位进一;减法,如果哪一个被减数的数不够减,就向前一退一作十,与原来被...

104.5 + 18.85 = 123.35 123.456 + 20.15 = 143.606 5.235 − 4.495 = 0.74 99.12 − 87.98 = 11.14 竖式请见图:

小数点前面是整数位,后面是小数位,对齐了再加减,可以保证每一位数都和相同数位的数加减,而不是和其他的数位的数加减,这样不容易出现算错的情况。

加法 1.255+11.3=12555 . 1.255 + 11.3 一一一一 . 12.555 减法 10.01-2.088=7.922 10.01 - 2.088 一一一一 . 7.922

列竖式计算式 小数加减法(小数点)一定要对齐,因为(相同数位对齐)才能加减 。

1.2+96.6= 2.6-35.6= 10.23-0.88= 4.56+14.62= 7.9+53.1= 56.4+23.1= 96.4-57.1= 55.1+65.9= 56.78-21.5= 96.1-43.2= 0.9+1= 45÷3= 2.7+3.9= 416÷4= 18×4= 1-0.44= 0.7+0.9= 3.25+0.75= 14.6-0.4= 10-0.1= 1-0.78= 1-0....

在用竖式计算小数的加减法时,应该把两个加数的小数点对齐,计算的方法和(整数加法)方法相同

用竖式计算小数加法时要把小数点对齐

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.hyqd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com