hyqd.net
当前位置:首页 >> 屎组词 >>

屎组词

殿屎 diàn xī屙屎 ē shǐ狗屎 gǒu shǐ干屎橛 qián shǐ jué燥屎 zào shǐ吃乌饭疴黑屎 chī wū fàn kē hēi shǐ拉硬屎 lā yìng shǐ道在屎溺 dào zài shǐ nì狗屎堆 gǒu shǐ duī狗吃屎 gǒu chī shǐ屎尿 shǐ niào耳屎 ěr shǐ屎棋 shǐ qí屎蚵 shǐ kē láng扣屎盔

狗屎、鼻屎、眼屎、耳屎、屙屎

屎头巾: 谓妻妾有外遇. 元 李文蔚 《燕青博鱼》第二折:“哥也,你是个好男儿,休戴着这一顶屎头巾.”参见“ 屎盆儿 ”.屎桶∶比喻孤傲,无人理睬他以为自己是什么?屎桶,还两眼向天不看人呢?屎诗: 低劣的诗句. 清 翟灏 《通俗

屎流屁滚 道在屎溺 鼠屎污羹 屎屁直流 鼻屎 屎滚尿流 屎尿 鼠屎 青屎 耳屎 屎棋 烟屎 屙屎 屎诗 屎桶 燥屎 屎溺 屎橛 鸟屎 眼屎 狗屎 殿屎 屎忽 压屎 扣屎盔子 屎蚵 屎盆子 屎橛子 屎头巾 鸭屎臭

题主你好,死的组词如下耳屎、眼屎、屙屎、鼠屎、屎诗、鸟屎、青屎、压屎、烟屎、屎忽、燥屎、屎桶、屎溺、狗屎、屎橛、屎尿、鼻屎、屎棋、狗屎堆、屎壳郎

屎:人或动物的排泄物.如:耳屎,眼屎,屎壳郎.

相关组词如下:粪土、大粪、底粪 粪坑、喷粪、粪便 粪堆、粪桶、粪清 上粪、粪池、粪溷 鸟粪、沤粪、出粪

拉屎 ,吃屎,喝尿带吃屎

蝇粪点玉 遗臊撒粪 遗粪 朽木粪墙 朽木粪土 文粪土粪 熟粪 视如粪土 水粪 生粪 上粪身为粪土 背槽抛粪 杈子粪 插粪 尝粪 大粪出粪 底粪 倒粪 粪便常规检验 耳粪 粪秽粪肥 粪场 粪箕 粪箕子 粪除 粪壤粪棋 粪池 粪堆上长灵芝 粪清 粪门 粪便隐血试验粪车 粪洒 粪土之墙不可圬 粪混 粪土 粪土不如

“便”组词:1、便biàn:简便.随便.顺便.便利.便邮.便中.方便.便宜.便衣.便饭.便宴.便函.粪便.便当.便道.便民.大便.便秘.便捷.便条.便车.轻便.灵便.得便.请便.听便.任便.取巧图便.悉听尊便.触机便发.便宜施行.听其自便.方便之门.家常便饭.缙绅便览.便宜从事.便辞巧说.便还就孤.手头不便.随近逐便.不当稳便.咄嗟便办.手亲眼便.行个方便.公私两便.得休便休.不便水土.因利乘便.便宜行事.2、便pián:便宜.便佞.便嬖.小便宜.占便宜.大腹便便.空腹便便.边老便便.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.hyqd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com