hyqd.net
当前位置:首页 >> 张志和渔歌子五首拼音 >>

张志和渔歌子五首拼音

yu ge zixi sai shan qian bai lu fei ,tao hua liou shui gui yu fei ,qing ruo li ,lu suo yi ,xie feng xi yu bu xu gui .

渔歌子诗的拼音 yú gē zǐ shī 拼音方案主要用于汉语普通话读音的标注,作为汉字的一种普通话音标,是一种辅助汉字读音的工具.

张志和的五首《渔歌子》如下:(其一) 西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥.青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归.(其二) 钓台渔父褐为裘,两两三三舴艋舟.能纵棹,惯乘流,长江白浪不曾忧.(其三) 溪湾里钓渔翁,舴艋为家西复东.江上雪,浦边风,笑著荷衣不叹穷.(其四) 松江蟹舍主人欢,菰饭莼羹亦共餐.枫叶落,荻花乾, 醉宿渔舟不觉寒.(其五) 青草湖中月正圆,巴陵渔父棹歌连.钓车子,橛头船,乐在风波不用仙.

xī sāi shān qián bái lù fē百i , 西 塞 山 前 白 鹭 飞 ,度 táo huā liú问 shuǐ uì答 yú fé版i . 桃 花 流 水 鳜 鱼 肥 . qīn ruò lì , lǜ suō yī , 青 箬 笠 , 绿 蓑 衣 , xié fēn xì yǔ bù xū uī . 斜 风 细 雨 不 须 归权 .

渔歌子?【唐】张志和 西塞山前白鹭飞, 桃花流水鳜鱼肥. 青箬笠,绿蓑衣, 斜风细雨不须归.Yú gē zǐ xī sài shān qián bái lù fēi,táo huā liú shǔi jué yú féi.qīng ruò lì, lǜ suō yī,xié fēng xì yǔ bù xū gūi.这个拼音可是我一个一个打出来的,看在我这么辛苦的份上,给点奖励吧.

《渔歌子》拼音版:xī sài Shān qián bái lù fēi 西 塞 山 前 白 鹭 飞 ,táo huā Liú shuǐ guì yú féi 桃 花 流 水 鳜 鱼 肥 . qīng ruò Lì lǜ suō yī 青 箬 笠 , 绿 蓑 衣 ,xié fēng Xì yǔ bù xū guī 斜 风 细 雨 不 须 归 .译文 西塞山前白鹭在自由地翱翔,江

Yú gē zǐ 渔歌子 xī sāi shān qián bái lù fēi ,西塞山前白鹭飞,táo huā liú shuǐ guì yú féi .桃花流水鳜鱼肥.qīng ruò lì ,lǜ suō yī ,青箬笠,绿蓑衣,xié fēng xì yǔ bú xū guī .斜风细雨不须归.译文:西塞山前白鹭在自由地翱翔,江水中,肥美

张志和的《渔歌子》五首诗分别如下文:一、西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥.青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归.二、钓台渔父褐为裘,两两三三舴艋舟.能纵棹,惯乘流,长江白浪不曾忧.三、溪湾里钓鱼翁,舴艋为家西复东.江上雪

《渔歌子》,词牌名,此调最早见于唐朝诗人张志和的《渔歌子西塞山前白鹭飞》.后来李、孙光宪等词人用过此调.xī sài shān qián bái lù fēi 西 塞 山 前 白 鹭 飞 ,táo huā liú shuǐ guì yú féi 桃 花 流 水 鳜 鱼 肥 .qīng ruò lì lǜ suō yī 青 箬 笠 , 绿 蓑 衣 ,xié fēng xì yǔ bù xū guī 斜 风 细 雨 不 须 归 .

张志和的五首《渔歌子》如下:(其一)西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥.青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归.(其二)钓台渔父褐为裘,两两三三舴艋舟.能纵棹,惯乘流,长江白浪不曾忧.(其三)溪湾里钓渔翁,舴艋为家西复东.江上雪,浦边风,笑著荷衣不叹穷.(其四)松江蟹舍主人欢,菰饭莼羹亦共餐.枫叶落,荻花乾, 醉宿渔舟不觉寒.(其五)青草湖中月正圆,巴陵渔父棹歌连.钓车子,橛头船,乐在风波不用仙.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.hyqd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com