hyqd.net
当前位置:首页 >> 蒹葭全文朗读带拼音 >>

蒹葭全文朗读带拼音

《蒹葭》原文: 蒹葭苍苍,白露为霜.所谓伊人,在水一方,溯洄从之,道阻且长.溯游从之,宛在水中央. 蒹葭萋萋,白露未.所谓伊人,在水之湄.溯洄从之,道阻且跻.溯游从之,宛在水中坻.(萋萋 一作:凄凄) 蒹葭采采,白露未

jianjia第一声

雎jū鸠jīu参cēn 差cī 荇xìng 菜cài 寤wù 寐mèi mào

《诗经秦风蒹葭》蒹葭苍苍,白露为霜.所谓伊人,在水一方. 溯洄从之,道阻且长;溯游从之,宛在水中央. 蒹葭萋萋,白露未晰.所谓伊人,在水之湄. 溯洄从之,道阻且跻.溯游从之,宛在水中坻. 蒹葭采采,白露未已.所谓伊人,在水之泗. 溯洄从之,道阻且右.溯游从之,宛在水中址.《诗经周南关雎》关关雎鸠,在河之洲.窈窕淑女,君子好逑.参差荇菜,左右流之.窈窕淑女,寤寐求之.求之不得,寤寐思服.悠哉悠哉,辗转反侧.参差荇菜,左右采之.窈窕淑女,琴瑟友之.参差荇菜,左右之.窈窕淑女,钟鼓乐之. TA0009的撒旦 2014-10-23

舒缓悠长,情感戚戚切切

《蒹葭》读节奏划分:蒹葭苍苍,/白露为霜./所谓/伊人,/在水/一方.溯洄从之,/道阻且长./溯游/从之,/宛在/水中央.蒹葭萋萋,/白露/未./所谓/伊人,在水/之湄.溯洄从之,/道阻且跻./溯游从之,/宛在水/中坻.蒹葭采采,/白露未已./所谓/伊人,在水/之.溯洄从之,/道阻且右./溯游从之,/宛在/水中.

关关雎(ju 1)鸠(jiu 1)窈(yao 3)窕(tiao 3)淑女, 君子好(三声)逑.荇(xing 4)菜 寤(wu 4)寐(mei 4)左右(mao 4)之 蒹(jian 1)葭(jia 1)白露未(xi 1) 在水之湄(mei 2)道阻且跻(ji 1) 宛在水中坻(chi 2)在水之(si 4) 宛在水中(zhi 3)

[sì] 水边的意思

蒹葭/苍苍,白露/为霜我记得这是骈句

闰 主要内容: 【拼音】:rùn, 【繁体】:闰 【部首】:门 【部首笔画】:03 【五行】:火 【简体笔划】:07 【繁体笔划】:12 【吉凶寓意】:吉 【拼音输入】:run 【五笔输

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.hyqd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com